fbpx
Translated by Google Translate

Så blir ditt företag mer innovativt

Ser du nya möjligheter hela tiden, kanske inom ditt företag eller i din organisation men inte riktigt orkar göra något med dem? Henrik Florén har lång erfarenhet av innovationsledning och affärsmodellsutveckling, så han har alla tips som du behöver för att din verksamhet ska bli mer innovativ.

– Medvetet, systematiskt och strategiskt innovationsarbete är en viktig framgångsfaktor för att skapa nya tjänster, produkter och arbetssätt. Det är detta arbete som gör att utvecklingen går framåt och att företag kan säkerställa goda vinstmarginaler på kort sikt och överlevnad på lång sikt.

Innovationer kräver mod

Som innovationsforskare* har Henrik gedigen erfarenhet och kan leda både storskaliga och småskaliga innovationssatsningar framåt, men han tycker att vi borde bli bättre på att ta tillvara goda idéer.

– Potential till innovation finns överallt i samhället och idéer är sällan en bristvara. Utmaningen består av att vi måste ha personer och organisationer med förmåga och mod att ta tag i, testa och realisera de goda idéer som identifieras. Det här är viktigt för en hållbar samhällsutveckling. Det är inte bara nya företag som utvecklar samhället, utan etablerade företag måste också utvecklas för att säkerställa kort- och långsiktig konkurrensförmåga.

För närvarande har Henrik fokus på att erbjuda företag och organisationer runt om Gävleborg stöd i deras innovationsarbete.

– Just nu är jag med och driver flera projekt kopplat till Hudiksvalls kommun, där vi ska få dem att börja tänka och arbeta annorlunda i sitt innovationsarbete. Jag arbetar också med att stötta både små och medelstora företag samt större företag i utvecklingen av deras strategiska och operativa innovationsarbete framförallt kopplat till de möjligheter som nya teknologier erbjuder.

 

Vill ditt företag eller organisation få hjälp i ert innovationsarbete?

Ta kontakt med Henrik.

* innovationsprocesser i tidiga faser, samspelet mellan teknik- och affärsutveckling, affärsmodellsutveckling, metoder och processer för digitalisering i både företag och offentlig sektor samt företags innovationsförmåga i snabbt växande företag.

 


Henriks åtta bästa tips, för att bli ett mer innovativt företag eller organisation

  1. Tänk strategiskt när ni beslutar om vad ni utvecklar och hur ni gör det. Utgå tex från hur er produktportfölj ser ut när ni prioriterar utvecklingsinsatser, och fundera över vad som skapar störst värde för er just nu, och vad som behöver göras på längre sikt.
  2. Nytänkande bör belönas och uppmuntras, väv in det i er organisationskultur så kommer ni en bra bit framåt. Kom ihåg att misslyckande är viktiga steg mot framgång!
  3. Sträva efter att höja ribban i ”tänket” men sänk ribban för ”göret”. Våga testa nya idéer, men sträva efter att göra det på ett enkelt och snabbt sätt utan krav på att hitta den bästa lösningen direkt.
  4. Ifrågasätt befintliga strukturer, processer, och sätt att tänka. När ni börjar experimentera med lösningar kommer ni lära er viktiga saker som driver utvecklingen framåt – tänk normkritiskt!
  5. Våga utforska möjligheterna med nya teknologier och marknader. Där finns ofta stor potential till nya affärer.
  6. Lyssna inte bara på era befintliga kunder eftersom det kommer att leda till mer av samma sak, snarare än utveckling av morgondagens produkter och tjänster.
  7. Sträva efter en mångfald av perspektiv. Hur innovativa är ni om alla medarbetare kommer från samma ort, har samma ålder/kön och liknande intressen?
  8. Inget företag är en ö, vilket gör att samverkan med andra är en framgångsfaktor.

Henrik Florén