fbpx
Translated by Google Translate

Propells internationella samarbete uppmärksammas på årlig konferens

Under en årlig konferens den 23 september presenterar Torbjörn Jonsson, projektledare Propell, hur vi framgångsrikt arbetar tillsammans med andra aktörer inom östersjöregionen. Ett internationellt samarbete som görs för att främja små- och medelstora företag och deras exportresor. Konferensen arrangeras av Interreg Central Baltic.

– Jag kommer bland annat att berätta om hur vi lyckats skapa ett bra konsortium som gång på gång lyckas göra bra projekt tillsammans. Det började med ett projekt ICT Meta Cluster, för att sedan fortsätta i projektet eMesai som vi driver just nu. Gemensamt för båda projektet är att vi hjälper små- och medelstora företag i Sverige, Estland och Lettland att våga tänka nytt och ta första steget mot nya marknader utanför EU, säger Torbjörn

Framgångsrikt och konkreta resultat

Årets tema för konferensen är “Bridging the borders and funding periods – results and glimpses towards the future”. Men varför lyfts just vårt arbete upp?

– Det är för att vi kan påvisa en bra modell att jobba utifrån, hur samarbetet mellan oss aktörer har utvecklats genom åren och givetvis att vi kan visa upp lyckade exempel och resultat från vårt projekt där små- och medelstora företag fått hjälp att söka sig till nya marknader. När eMesai tar slut i december 2021 ska minst 50 företag ha fått hjälp exportera, och vi är ju väldigt nära att nå det målet nu, avslutar Torbjörn

Så om du är intresserad av att höra om framgångsrika samarbete, konkreta resultat och utveckling inom vatten, arbetsmarknad och export så är det här evenemanget något för dig. Läs gärna mer om det här: http://centralbaltic.eu/content/central-baltic-annual-event-2021-european-cooperation-day

Kort information om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det finns flera olika Interreg-program och Interreg Central Baltic är ett av dessa program och arrangören bakom konferensen.