fbpx
Translated by Google Translate

SIDIH – för inkluderande digitala innovationshubbar

Inkluderande digitala innovationshubbar

Sustainable Inclusive Digital Innovation Hubs (SIDIH-BSR) är ett samarbetsprojekt i Baltikum (BSR) för att bidra till hållbara inkluderande digitala innovationskluster.

För att uppnå EUC: s mål om digital transformation inom alla sektorer behöver Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) ett hållbart perspektiv på innovation. SIDIH-BSR syftar till att identifiera behov och öka medvetenheten bland partner.

För att uppnå EUC: s mål om digital transformation i alla sektorer behöver EDIHs ett hållbart inkluderande perspektiv på innovation – hur når vi ut till nya sektorer?

Vi strävar efter att identifiera behov och öka medvetenheten bland partners.

Vi vill dela med oss av vår kunskap om hur man arbetar för att mångfald och inkludering ska bli mer innovativa.

Fokusera på hur man når ut till individer och organisationer som normalt inte ingår i navets nätverk och är digitala möten bättre eller sämre för inkludering?