fbpx
Translated by Google Translate

Smart Arena för Innovation

Ökar innovationsförmågan i Gävleborg

Projektets övergripande mål är en ökad innovationsförmåga och innovationshöjd i Gävleborgsregionen bland små och medelstora företag, idébärare och innovatörer samt offentlig sektor. Detta för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt för näringslivet och i regionen i stort. Smart Arena för Innovation är en utveckling av det samlade innovationssystem som byggts upp av nuvarande Propell, (tidigare Fiber Optic Valley) under mer än 10 år.

Projektets mål är att utveckla arbetsformer och arbetssätt för en SMART ARENA för innovation baserat på ett brett och inkluderande arbetssätt som bygger vidare på och utvecklar den erfarenhet och kompetens som finns vid Propell (tidigare Fiber Optic Valley) och RISE. Detta så att fler företag och idébärare kan ta del av ett relevant och effektivt stöd i utvecklingen av en idé till en innovation som kan kommersialiseras.

 

 

propell