fbpx
Translated by Google Translate

IUC Gävleborg

Rådgivning och stöttning för tillverkande industriföretag

Industriellt Utvecklingscentrum Gävleborg, förkortat IUC Gävleborg, är en verksamhet som vänder sig till små och medelstora tillverkande industriföretag i Gävleborg. Verksamheten är under uppbyggnad av Företagsutbildarna i ett nära samarbete med RISE, Propell och Sandbacka Science Park.

Bidra till en stark svensk industri

Till IUC Gävleborg kan alla små och medelstora tillverkande industriföretag i Gävleborg vända sig för rådgivning och stöttning gällande en bredd av utvecklingsbehov. Det kan till exempel handla om grön och digital omställning men också behov kring produktion, kompetens och ledarskap. IUC finns alltid nära industriföretagen på nationell, regional och lokal nivå. IUC Gävleborg är del av ett större nationellt nätverk av IUC-bolag som har olika geografisk spridning i hela Sverige.

Några målsättningar som IUC Gävleborg har är att;

  • Bidra till en stark svensk industri genom att öka konkurrenskraft hos industriföretag i Gävleborg
  • Tillgängliggöra offentliga resurser och omvärldsbevaka åt industriföretagen
  • Vara en oberoende aktör som lyssna på företagens behov och erbjuder: behovs – och processmognadsanalyser, stöd och verktyg i utvecklingsprocesser, förmedling av relevant information och kunskap, kontakter och nätverk

Verksamheten är till en start finansierat av projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg.