fbpx
Translated by Google Translate

Matchmaking mellan Indien och Sverige inom cirkulär ekonomi

Samarbete över gränserna

Ett projekt som syftar till att skapa ett samarbete mellan Indien och Sverige för att lösa våra globala utmaningar. Flera forskningsfinansiärer och myndigheter i de båda länderna har gått ihop i en stor utlysning för företag och forskare som tillsammans kan söka medel för att öka kunskapen om, utforska och potentiellt utveckla lösningar inom dels cirkulär ekonomi och inom hälsa.

Några målsättningar

Projektet har som övergripande mål att engagera startups, etablerade små och medelstora företag, forskare och andra innovations- och forskningsaktörer att söka utlysningen kring cirkulär ekonomi och hälsa.

  • Sprida information om utlysningen till små och medelstora företag och forskare i Sverige och i Indien (genom regionala samverkanspartners i Indien)
  • Arrangera matchmakingevent för företag och forskare.
  • Projektet ska utforska en gemensam metod för att matcha forskare och innovativa SME från Sverige och Indien. Metoden som utvecklas kan appliceras för kommande utlysningar oberoende av land.

Projektet leds av Swedish Incubator and Science Parks och Ignite Sweden. RISE finns med som projektdeltagare, med personal från Hudiksvalls kontor och Propell.