fbpx
Translated by Google Translate

EUHubs4Data

Främjande av datadriven innovation

De flesta av Europas små och medelstora företag ligger efter i datadriven innovation. För att ta itu med detta problem kommer det EU-finansierade EUHubs4Data-projektet att bygga en europeisk federation av datainnovationshubbar baserat på befintliga nyckelaktörer inom detta område och kopplas till datainkubatorer och plattformar, nätverk för små och medelstora företag, AI-gemenskaper, kompetens- och utbildningsorganisationer och öppna dataarkiv.

Katalog av datatjänster

EUHubs4Data syftar till att stimulera större deltagande av europeiska små och medelstora företag och startups i dataekonomin. Genom att tillhandahålla enkel, gränsöverskridande tillgång till datauppsättningar och underlätta datadelning kan man hjälpa dem med kompetens, verktyg och stöd framåt. Förhoppningsvis kommer nya innovativa datadrivna lösningar och affärsmodeller som är anpassade till användarnas behov att utvecklas, vilket förbättrar deras digitala konkurrenskraft och uppfyller slutanvändarnas nya krav på tillfredsställelse.

Några målsättningar för projektet är att;

  • Skapa en gemensam katalog av datatjänster och delad data i en gräns- och sektoröverskridande plattform.
  • Spridning och medvetenhetshöjande aktiviteter kring data och datadriven innovation. Få små och medelstora företag och startups att engagera sig i datadrivna program och experiment.
  • Förbättrad servicekvalitet och användarnöjdhet – tack vare optimerade datadrivna processer och affärsmodeller som utvecklats av små och medelstora företag.
  • Förbättra datafärdigheter – få välinformerade och skickliga mänskliga resurser som kan engagera sig i datadelning och design, utveckla och implementera datadriven innovation.

Här kan du läsa mer om alla effekter man vill uppnå med projektet.

Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.