fbpx
Translated by Google Translate

dRural: Öka utvecklingen av landsbygden genom digital transformation

Digital transformation av landsbygden

Att skapa jobb och förbättra livskvaliteten på europeiska landsbygdsregioner är målet för dRural-projektet. Detta EU-finansierade syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en digital lösning – i form av en marknadsplats – som levererar många olika tjänster till invånare i gles- och landsbygd via en och samma portal.

31 partners från 9 länder har gått samman för att skapa en online-marknadsplats som erbjuder tjänster från lokala vårdorganisationer, kommuner eller yrkesverksamma till invånarna i landsbygdssamhällen. dRural ska bidra till ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen, främja lokala företag och förbättra livskvaliteten.

En gemensam digital plattform

Marknadsplatsen kommer först att lanseras i fyra landsbygdsregioner EU: Jämtland Härjedalen (Sverige), Extremadura (Spanien), Dubrovnik-Neretva län (Kroatien) och Region Gelderland Midden (Nederländerna). Den gemensamma digitala plattformen kommer att anpassas till lokala språk och behov i var och en av dessa regioner. Via plattformen kan sedan tjänster erbjudas av kommuner och offentliga organisationer inom hälso- och sjukvården samt av privata tjänsteleverantörer (till exempel utbildningsaktörer, tjänsteleverantörer, jordbrukare etc.).

RISE ansvarar för affärsstödsdelen inom projektet och kommer att stödja aktörer inom de fyra regionerna i att utforma eller utveckla sina affärsmodeller för att på bästa sätt kunna utnyttja möjligheterna med den digitala marknadsplatsen. Som en del av detta arbete kommer RISE bland annat att utveckla ett MOOC (Mass Online Open Course) för att kunna tillhandahålla visst utbildningsstöd för kommuner, vårdorganisationer och privata företag.

Förbättra bredbandstäckningen

För att säkerställa genomförandet kommer projektet också att stödja ett antal åtgärder för att förbättra bredbandstäckningen och tillgång till på Internet på landsbygden. dRural förväntas också expandera. I en andra fas kommer projektet att starta en öppen utlysning för andra landsbygdsregioner – s.k. spegelregioner – med intresse av att använda den digitala marknadsplatsen för tjänster. dRural startade i januari 2021 och kommer att pågå fram till 2024.

**This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under grand agreement N. 101017304**

dRural Sweden