fbpx
Translated by Google Translate

DINNOCAP – implementerar innovativa digitala verktyg och e-tjänstlösningar

Innovativa digitala verktyg och e-tjänstlösningar implementeras i DINNOCAP

DINNOCAP har målet är att implementera utvalda verktyg, lösningar och rekommendationer från det tidigare projektet Digital Innovation Network (DIGINNO).

DINNOCAP är ett transnationellt projekt och samarbete mellan branschorganisationer, myndigheter och kunskapsinstitutioner i åtta länder i Östersjöregionen (BSR). DINNOCAP är medfinansierat av EU: s Interreg-program för BSR och pågår från januari till december 2021.

DINNOCAP kommer att stödja vidare implementering av lösningar och policyrekommendationer som utvecklats i DIGINNO. Dessa är till exempel:

  • Vidare bedömning av affärsbehov av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och digitalisering hos små och medelstora företag inom Östersjöregionen.
  • Spridning av rekommendationsverktyg kopplat till digital mognad hos små och medelstora företag (www.diginnotool.eu)
  • Vidare implementering av transnationella funktioner och metodik som eReceipt, KYC (Know Your Customer) och eCMR (digitala frakthandlingar).

Parallellt kommer projektet diskutera med berörda institutioner hur politik och nationella inriktningar ytterligare kan stödja sådan utveckling.

Läs mer om projektet här

Ett av projektets resultat

En rapport om små och medelstora företags medvetenhet om digitalisering skriven av Henrik Florén och Ola Wallberg från Propell och RISE inom ramen för projektet.
Läs den gärna här