fbpx
Translated by Google Translate

Pandrol undersöker smartare lösningar för underhåll av järnvägen

Att hitta smartare lösningar för att effektivisera underhållet av järnvägen är något som Anders Olsson, styrsystemsutvecklare på Pandrol i Hudiksvall vill göra. I ett samarbete med forskare från Mittuniversitet blickar man framåt mot mer kostnadseffektiva lösningar för Pandrol.

Utmaningar på tågrälsen

Pandrol är ett företag som arbetar med järnvägsinfrastruktur och framför allt befästningssystem för järnväg. De har produkter och tjänster som effektiviserar nybyggnation och underhåll av järnvägar.

– Väldigt enkelt förklarat så arbetar Pandrol med maskiner som går på järnvägen och utför olika typer av underhåll. På vårt kontor i Hudiksvall är vi inriktade på styrsystem och elektrifiering, inleder Anders

När Pandrol och med Anders i spetsen fick förfrågan av Propell om att delta på Business Innovation Day, ett workshoptillfälle där företag kopplas samman med experter som hjälper till att hitta lösningar på en utmaning som företaget har tackade de självklart ja.

– Det sprutar idéer runt mig, jag har inga som helst problem med att komma på saker som kan förbättras. Så när vi fick frågan om att delta på Business Innovation Day, kläckte jag ur mig lite utmaningar som finns inom vår bransch och saker som skulle kunna bli bättre.

Anders förklarar lite om utmaningen och problematiken som de tog med sig till experterna.

– Våra maskiner på järnvägen arbetar bland annat med att fästa och avbefästa klipps som håller fast tågrälsen. Vi underhåller dessa klipps, som måste bytas ut eller repareras med jämna mellanrum. Denna process kan ta ett tag och det kan bli stora bekymmer med hinder på rälsfoten som man inte ser. Och denna utmaning önskade vi få hjälp med och tänka till lite extra kring.

Utvecklar underhållet med Artificiell Intelligens

Experterna under Business Innovation Day fann Pandrols utmaning intressant och forskare från Mittuniversitet valde att fortsätta samarbetet efter workshoptillfället. De arbetar nu tillsammans på att hitta smarta lösningar för hur man ska kunna underhålla järnvägen.

– Efter två års förskjutning till följd av pandemin drog vi i mars i gång arbetet på allvar tillsammans med Mittuniversitetets forskare. Några frågeställningar som vi har med oss in i arbetet är om man kan man se hinder på rälsen utan att vara fysiskt på plats? Kan man se vilka klipps som behöver repareras utan att maskinerna behöver gå på hela rälsen? Kan vi få en bekräftelse på att vi monterat våra klipps rätt?

Frågeställningarna är många och tillsammans med forskarna finner man just Artificiell Intelligens* som något intressant.

– Just nu undersöker vi hur vi kan hjälpa Pandrol med hjälp av AI, kameror, algoritmer och annan teknik som kan utveckla deras tjänster. Man har kommit långt inom AI och framför allt delen som handlar om bildscanning. Hur kan vi tänka kring att applicera det på Pandrols utmaning? Det är frågor som vi jobbar med nu, säger Mattias O Nils, professor vid Mittuniversitet

– Jag har försett experterna med tusentals bilder på allt de kan tänkas behöva för att göra ett bra jobb framåt. Vi kommer ha täta avstämningar och jag ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans med alla inblandade, avlutar Anders Olsson

*Artificiell Intelligens AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar information (redan förberedd eller insamlad genom sina egna sensorer, t.ex. via en kamera), behandlar den och svarar. AI system är kapabla till att anpassa sitt beteende, till en viss grad, genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, och att arbeta självständigt. Källa:  https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200827STO85804/vad-ar-artificiell-intelligens-och-hur-anvands-det  

 

Vill ditt företag också få hjälp att komma framåt med era innovativa idéer?

Läs mer

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera