fbpx
Translated by Google Translate

Nytt EU-projekt stärker Gävleborgsföretagens innovationsförmåga

Den regionala innovationshubben Propell har beviljats finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden för ett fyraårigt utvecklingsprojekt som fokuserar på att främja en grön omställning hos främst små och medelstora företag i Gävleborg. Deltagande företag kommer att kunna ta del av behovsanpassat stöd för att utveckla sin innovationsförmåga. Stödinsatserna handlar om att exempelvis utveckla sitt strategiska innovationsarbete, få tillgång till expertkompetens eller möjlighet att testa ny teknik som skapar hållbara produkter och tjänster.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra regionala företag en möjlighet att delta i den här unika satsningen som kopplar ihop hållbarhet, digitalisering och innovation där företagande och forskning möter samhällsutmaningar. Vi utgår från de behov som finns och tillsammans hittar vi nya sätt att möta en föränderlig värld, säger Mattias Öhr, chef på Propell och inom forskningsinstitutet RISE.

Omvärldens krav på företagen att kunna verksamheters hållbarhet blir allt större, både genom lagkrav och kunders förväntningar. Exempelvis kommer EU:s nya Taxonomiförordning som styr kapitalflöden mot hållbara verksamheter att få stora effekter. Behovet av organisationers förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar och att ha ett strategiskt innovationsarbete ökar.

Projektet pågår mellan december 2022 och november 2026. Ett övergripande mål är att testa och förstå mekanismerna som accelererar små och medelstora företags omställningstakt. Arbetet kommer att ske i samverkan med både företag, idéägare, civilsamhälle, akademin och offentliga organisationer.

Propell är en regional innovationshub för både blivande innovatörer och etablerade aktörer. Propell är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och forskningsinstitutet RISE Läs mer

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Anna Gustavsson eller Mattias Öhr