fbpx
Translated by Google Translate

Nyfiken på den japanska marknaden?

Hänger du med till Japan i höst – nu finns det resebidrag att söka från Intsam!

Varmt välkommen till MIRAI 2.0 forsknings- och innovationsvecka den ‎‎15-18 november 2022‎‎ vid Kyushu University, Fukuoka, Japan. Temat för konferensen är:”Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation towards a better world”.‎

En unik möjlighet att stärka samarbetet mellan Sverige och Japan inom forskning, innovation och utbildning. Här kan du få kontakt med forskare inom ditt område och delta i vetenskapliga sessioner inom åldrande, materialvetenskap, hållbarhet, AI, innovation och entreprenörskap.‎

‎Möjlighet att utöka ditt nätverk‎

  • ‎Delta i gemensamma aktiviteter/workshops‎
  • ‎Få tillgång till finansieringsmöjligheter‎
  • ‎Presentera din forskning‎
  • ‎Anslut till den icke-akademiska sektorn‎

Prel. program:

‎15 november: ‎‎ Öppningsceremoni och plenarsession‎ ‎16-17 nov:‎‎ Parallella vetenskapliga sessioner inom åldrande, materialvetenskap, hållbarhet, AI, innovation och entreprenörskap‎ ‎18 nov:‎‎ Särskild session och avslutningsceremoni + utflykt‎

Intresserad av resebidrag?

Genom den mydighetsgemensamma samverkansgruppen Intsam* finns nu möjlighet att söka resebidrag för att delta på MIRAI 2.0 Research and Innovation Week för dig som är anställd vid ett svenskt lärosäte, offentlig organisation eller för företag som vill utveckla sina produkter eller tjänster med hjälp av forskning.

‎Utlysningen är öppen ‎‎mellan 1 juni och 1 september 2022.‎ Deltagandet kan kombineras med andra aktiviteter som planeras i samband med konferensen, såsom delegationsbesök i Tokyo och Fukuoka.‎

‎Maximalt bidrag är 25 000‎ ‎kronor, bidraget får användas för att täcka faktiska kostnader för resor (ekonomiklass flygbiljett och lokaltrafik till/från flygplatsen) och boende.‎ Doktorander, forskare i början av karriären och sökande från små och medelstora företag kommer att prioriteras.‎

‎Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september‎‎ genom detta onlineformulär: ‎‎https://sunet.artologik.net/gu/Survey/17940‎

För mer information och aktuellt program: MIRAI 2.0 R&I Week 2022 | Mirai

Har du några frågor?

Kontakta Susanne Nylén, susanne.nylen@ri.se

*Intsam är en samordningsfunktion för forsknings- och innovationssamarbeten utanför EU. I Intsam ingår Formas, Forte, Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova.