fbpx
Translated by Google Translate

Med senaste tekniken skriver offerterna sig själva

Detta är en återpublicering av en artikel från mars 2020.

Redskaparna i Söderhamn effektiviserar offerthanteringen med den senaste tekniken. Med stöd av digitaliseringscoacher från Stegs & Sisters har man fått lösningsförslag som kan spara tid och minska den manuella handpåläggningen.  

– Offerering och prisberäkningar sker idag till både direkta kunder och till återförsäljare. Trots att vi har prislistor och en viss standardisering av produktsortimentet så innebär processen mycket handpåläggning, säger Bengt Jansson, vd Redskaparna

Redskaparna tillverkar redskap och utrustning för entreprenadmaskiner. Deras produktsortiment är stort och innefattar delvis standardiserade produkter som flertalet modeller av skopor, plogar och gafflar. Dessutom gör Redskaparna mycket specialprodukter och kundanpassningar. Marknaden består av kunder inom industrin, hamn, renhållning, flishantering mm. Redskaparnas verksamhet bedrivs i Söderhamn med kontor i Söderala och tillverkningen sker i Ljusne.

Beräkning av pris och offerter

Redskaparna är i tillväxt där ordervolymer och produktsortiment ökar. Med detta kommer även viss växtvärk för företaget.

– Vi behöver rationalisera och effektivisera vissa processer för att främst kunna frigöra tid till andra uppgifter. Just en sådan process är beräkning av pris och offerter, fortsätter Bengt

Redskaparnas önskan är att lyfta lägsta nivån för detta arbete, den nivån man utgår ifrån när det blir dags för handpåläggning.

– Vi funderade på om man inte kunde använda en offergenerator som i vissa fall ger färdiga offerter direkt och som man sedan kunde göra manuella handpåläggningar när det bara gäller specialanpassningar. Men vi behövde kompetens för att se över saken närmare, fortsätter Bengt.

Koppla ihop olika system

För att undersöka saken fick man genom projektet Kickstart Go hjälp av digitaliseringscoacher från Stegs & Sisters.

– Vi började med att sätta oss in i Redskaparnas verksamhet och undersöka vad man kan göra mer med befintliga system och vilka funktioner man kan uppnå med kompletterande funktioner. Därefter fortsatte vi jobba fram lösningsförslag på deras frågeställning, säger Mella Stegs, ägare Stegs & Sisters

Lösningen skulle kunna spara tid för Redskaparna.

– Lösningen innebär inte något eget systembygge för företaget utan det kopplar ihop olika system som de redan har. Det är en offertgenerator som kan användas internt såväl som läggas ut på hemsidan där hela eller delar av processen kan skötas av kund, säger Mella Stegs

Men hur Redskaparna går vidare med lösningsförslaget får framtiden utvisa.

– Det är nyttigt och lärorikt att låta externa undersöka vår verksamhet. Det vi nu fått är en bra bild av Stegs & Sisters på hur vi kan ta det här vidare, men sen är det upp till oss vilket digitaliseringstempo vi ska hålla framöver, avslutar Bengt Jansson

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­