fbpx
Translated by Google Translate

Kickstartsföretag inspirerades av elektronikföretaget CrossControl

Detta är en återpublicering av en artikel från februari 2019.

Alderholmens Mekaniska, ExTe och Scandymet genomförde för en tid sedan ett studiebesök hos elektronikföretaget CrossControl i Alfta. De besökande företagen har alla deltagit i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering och två av dem deltar nu i förlängningen, coachningsprogrammet Kickstart Go. Med inspiration från CrossControls implementeringar får de energi till att förverkliga sina egna digitala satsningar.

– Under Kickstart Digitalisering upplever jag att flera småföretag har snarlika problem och vill utveckla liknande saker. Så istället för att de ska uppfinna hjulet på egen hand, fixade vi ett studiebesök hos CrossControl som redan gjort en digitaliseringsresa som kan de kan dra lärdomar av, säger Ola Wallberg affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

Inspiration av egenutvecklat system
CrossControl utvecklar och tillverkar elektronikprodukter som används i styrsystem på arbetsmaskiner. Just nu är de inne i en period av stark expansion med omfattande investeringar och nyanställningar som följd. Under studiebesöket var omflyttning och anpassning av lokaler för en ny effektivare linje för kretskortsmontage i full gång, bara det en investering på dryga 20 miljoner.

De besökande företagen, Alderholmens Mekaniska, Gävle, ExTe, Ljusdal och Scandymet, Söderhamn fick under sitt besök höra i detalj och mer övergripande om de digitaliseringsaktiviteter som CrossControl genomfört.

Bland annat inspirerades de av hur CrossControl tänker och arbetar utifrån sin egna data, hur de byggt och lagt funktioner ovanpå befintliga produktionssystem. Något som ger bättre överblick och skapar en tydligare kommunikation med och för sina medarbetare. Bland de besökande företagen fanns också stor behållning i att få se det som CrossControl själva kallar Workflow.

– Vårt egenutvecklade verktyg Workflow, är en del av vårt produktionsstyrningssystem, där vi kan koppla ihop produktionsdata med testresultat, arbetsinstruktioner och utbildningsinformation och få en överblick och spårbarhet som inte tidigare var möjligt, säger Henric Skarp fabrikschef på CrossControl.

”Ta omtag om man inte lyckas”
Hela digitaliseringen hos CrossControl började i små steg, ett förhållningssätt som företag också blir uppmuntrade till när de deltar i Kickstart Digitalisering.

På frågan om tre råd att ge till företag som vill digitalisera på liknande sätt som CrossControl så svarar Magnus Olsson, automationsansvarig på CrossControl.

– Utifrån att vi nu i högsta grad är ett producerande företag så är det inte bara bra, utan också väldigt viktigt, att även ta med produktionskunnande till digitaliseringskompetensen. Som andra råd gäller att göra i mindre steg och våga göra om, ta omtag om man inte lyckas. Slutligen så kan jag uppmana till att gärna leta internt efter befintlig kompetens eller kompetens att utveckla för att arbeta med den här inriktningen.

Råden från Magnus uppskattades också av Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

– Det som CrossControl gör och säger är i mångt och mycket kvittenser på delar av det budskap som vi vill förmedla i Kickstart. Det handlar ofta om att sänka ribban och göra saker, det behöver inte bli perfekt från start, men man behöver komma igång och göra mer.

Fortsätter digitaliseringen
Alderholmens Mekaniska, ExTe och Scandymet fortsätter att jobba med sina respektive digitaliseringsresor. Scandymet har redan genomgått coachning och Alderholmens Mekaniska är precis på väg in i coachning genom deltagande i Kickstart Go. Kickstart Go kan ses som en förlängning av Kickstart Digitalisering, där företag kan få tillgång till upp till 65 timmar digitaliseringscoachning för att utveckla sina egna digitaliseringsidéer.

– Digitaliseringscoachningen ger företagen en stor möjlighet att verkligen komma igång med sina idéer, säger Ola Wallberg affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

Vill du också se vad CrossControl gjort? Se filmen

 

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­