fbpx
Translated by Google Translate

Kablegosystemet som kapar både kablar och ledtider

Detta är en återpublicering av en artikel från november 2019.

Säterföretaget Kablego tillverkar kablar utifrån kundbeställningar. De har länge använt sig av det egenutvecklade systemet i kombination med det mer kända affärssystemet Monitor ERP System. Mycket tyder på att denna kombination av system har gjort företaget unikt och konkurrenskraftigt inom sitt affärsområde. För att ta nästa steg och öka takten i sin påbörjade digitaliseringsresa har Kablego tagit hjälp av coachningsprogrammet Kickstart Go.

För att enkelt kunna uppdatera såväl affärssystemet Monitor som datorer och operativsystem, måste samtliga ingående system hänga med i utvecklingen. Så har inte alltid skett med det egenutvecklade ”Kablegosystemet”. För att få hjälp med att modernisera systemen samt utveckla dem valde Kablego få hjälp av digitaliseringssatsningen Kickstart Go och få coachning i form av kartläggning, rådgivning och vägval från IT-leverantören Interlan.

Hjälp och stöd vid vägval
IT-konsulten Christian Höglund från Interlan gav Kablego rådet att se över vilka nya lösningar som fanns tillgängliga på marknaden innan en eventuell uppgradering av gamla system genomfördes. Erfarenheter säger att det kan vara resurskrävande att uppgradera gammal programkod och många gånger är det snabbare och effektivare att börja om från början. Alternativt att det kan finnas helt nya tekniker och lösningar.

— Vi har funderat mycket över hur övergången till modernare system och teknik ska gå till, berättar Per-Arne Sahlberg som ansvarar över Kablegos tillverkning och montering, säger Per-Arne.

I dagsläget är det framförallt tre kap- och monteringsmaskiner som påverkas av den egenutvecklade programvaran. Kablegosystemet överför alla data om kapning/montering till respektive maskin och kontrollerar dessutom att operatören, liksom konstruktören, har valt rätt ingående komponenter som alla kan kombineras med varandra.

— Att programmen både styr valet av komponenter, samt kontrollerar kvalitet/rimlighet, är något vi inte har sett hos andra liknande system, påpekar Per-Arne.

Men moderna maskiner har å andra sidan mer utvecklade datagränssnitt varför det sannolikt finns nya sätt att integrera med Monitor och ta vara på de funktioner och fördelar som nuvarande Kablegosystem har.

Det fortsatta arbetet
En av de första uppgifterna har därför blivit att ta reda på mer om moderna maskiner och hur deras gränssnitt ser ut mer i detalj. Per-Arne har tidigare haft kontakt med olika maskintillverkare, men nu fördjupas utredningen ytterligare med bland annat ett studiebesök på plats hos en italiensk maskintillverkare. När vi kontaktar Per-Arne så är det just i det skedet som coachningsprocessen befinner sig.

Uppdraget är alltså inte helt genomfört, men redan nu ser alla hur digitaliseringsarbetet fortskrider både snabbare och betydligt mer målmedvetet. Kablego och Interlan räknar med att snart vara klara med ett väl utarbetat förslag som ger en betydligt större trygghet inför den fortsatta digitaliseringsresan.

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­