fbpx
Translated by Google Translate

Inseco skruvar upp tempot

Detta är en återpublicering av en artikel från februari 2019.

Söderhamnsföretaget Inseco revolutionerar lagerhanteringen med hjälp av passiv RFID-teknik, en teknik som gör det möjligt att läsa av information på avstånd. Genom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go ser de över sina logistikutmaningar med digitala lösningsförslag från IT-leverantören Atea, lokalkontoret i Gävle. Satsningen i Gävleborg har gjort det möjligt för flera företag att uppgradera sina affärsmodeller med digitala verktyg.

Vår hantering av plastlådor och pallkragar medför mycket tidskrävande arbete, exempelvis sker registrering av varje plastlåda manuellt av lagerarbetare. Pallar kan bli stående i några dagar innan de packas upp och registreras, vilket leder till att vi hamnar efter i inköp av produkter. Vi ville ha hjälp att hitta en bättre lösning för att effektivisera arbetet, säger Per Olsson, vd Inseco.

Teknisk lösning med taggar
Insecos affärsidé är att lagerhålla fästelement som exempelvis skruvar, muttrar och tätningar åt sina kunder. Idag levererar Inseco ett visst antal fästelement till varje kund och dessa produkter levereras i plastlådor på EU-pallar med tre pallkragar, trälock och max 100 plastlådor i varje pall.

Tillsammans med IT-leverantören Atea, lokalkontoret i Gävle och aktörerna RISE, Fiber Optic Valley och FindIT har Inseco testat möjligheter för att underlätta processen i lagerhanteringen. Tester som resulterade i ett lösningsförslag där man kan förenkla avläsningen av plastlådorna med passiva RFID-taggar (Radio-frequency identification), en teknik som gör det möjligt att läsa av information på avstånd.

– Att placera RFID-taggar på plastlådorna bidrar först och främst till att Inseco snabbt kan läsa av innehållet i lådorna. De kan nu läsa av totalt 100 RFID-taggar placerade på plastlådor i en lastpall med tre pallkragar och lock och det fungerar även fast lådorna ligger huller om buller i lastpallen. Detta löser även flera utmaningar som de har i hela logistikkedjan, säger Daniel Stålhammar, lösningsarkitekt Atea Sverige AB

Lösningen är ännu inte implementerat i Insecos verksamhet, men man står i startgroparna och vill köra igång.

– Vi har fått svart på vitt att det är möjligt att effektivisera och jag väntar nu på offerter för olika RFID-produkter för att vi ska kunna starta utvecklingen. Kostar det inte allt för mycket kommer jag trycka på knappen direkt säger Per Olsson, vd Inseco.

Samarbete tack vare coachning
Samarbetet mellan Inseco och Atea är en ren effekt av projektet Kickstart Go, där industriföretag kan få upp till 65 timmar digitaliseringscoachning. Något som Inseco utnyttjade.

– Utan coachningstimmarna hade det tagit längre tid innan vi lagt energi på att förbättra våra logistikflöden. Det var toppen att få stöd och kompetensen att koka ned vad vi ville göra för att sedan få kontakt med en bra leverantör som kunde ge oss ett konkret lösningsförslag säger Per Olsson, vd Inseco

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­