fbpx
Translated by Google Translate

Innovativ vätgaslagring – avgörande för en hållbar framtid

Gävleföretaget NITIU arbetar med att utveckla lastbärande strukturer för vätgaslagring, något som är avgörande för att minska utsläpp av växthusgaser, materialanvändning och energiförbrukning i olika typer av branscher. Tillsammans med Propell och RISE har NITIU fått strategiskt stöd under året, bland annat för att hitta finansiering till nya unika projekt.

Patenterad stålkonstruktion

NITIU grundades 2015 och är idag främst känd för sin patenterade stålkonstruktion ILS® med sin isotopa design, vilket innebär att konstruktionen har samma fysikaliska egenskaper oavsett vilken riktning man mäter i.

– Detta är en viktig egenskap för vissa tekniska applikationer där förutsägbarheten är en nödvändighet. Designen öppnar upp en värld av möjligheter, säger Johan Hillborg utvecklingsingenjör på NITIU.

Med NITIU:s patent går det att bygga vätgastankar i vilken form som helst, vilket gör det möjligt att lagra vätgas i utrymmen som inte går att använda till annat, vilket är en mycket viktig aspekt i exempelvis flygindustrin.

Finansierings- och ansökningsmöjligheter

Tillsammans med Propell och RISE har NITIU undersökt olika typer av finansieringsmöjligheter, regionalt, nationellt och internationellt, för att se hur de kan utveckla lastbärande strukturer för vätgaslagring för olika industrier.

– Inom fordons- och flygindustrin krävs till exempel utveckling av lättare komponenter för att minska utsläppen av växthusgaser, men också för att minska material-och energiåtgång. Här vill vi bidra och behövde hitta finansiering för att förverkliga våra idéer, säger Johan.

– Tillsammans med NITIU har vi haft span på olika finansiella vägar framåt, för att exempelvis göra olika typer av tester och för att främja innovation och utvecklingsmöjligheter hos företaget, säger Maria Svensson, projektledare på Propell och RISE i Hudiksvall

Under våren har Propell och RISE coachat NITIU med en ansökan till Innovair, Vinnovas innovationsprogram för flygindustrin, en ansökan som företaget beviljades under april 2024. Bidraget gör att företaget kan utnyttja sitt patent för att lösa verkliga utmaningar i verkliga tillämpningar.

– Tack vare bidraget ska vi nu tillsammans med Volvo, SAAB och stålbolaget Alleima utveckla en bränsletank för vätgasdrivna flygplan, säger Johan Hillborg

– Vi har fått god hjälp av Propell och RISE som undersökt finansieringsmöjligheter, samt varit ett fantastiskt stöd i ansökningsskrivandet, fortsätter Johan

Etablering av forskningscenter

NITIU siktar även på att etablera ett forskningscenter i anslutning till Högskolan i Gävle.

– Drömmen är att bygga ett helt nytt forskningscentrum på det gamla regementsområdet intill universitetet. Föreställ dig potentialen i vårt center som ett nav för hela regionen, specialiserat på forskning och utveckling relaterad till lagring och transport av vätgas, säger Patrik Eriksson, VD

Samarbete och stöd av systemet

NITIU tog tidigt i sin företagsresa stöd ifrån det innovationsstödjande systemet, där de fick hjälp av företagsinkubatorn Movexum att utveckla sin affär. Idag får de strategiskt stöd av Propell och RISE i deras innovation och omställningsarbete.

– Vi är redo att vidareutveckla våra produkter, produktionsprocesser, affärer, och hitta ytterligare finansiering. Så det är av strategiskt vikt som vi tar denna hjälp av Maria, hennes expertis och erfarenhet kommer att vara värdefull i att förverkliga våra långsiktiga mål och säkerställa framgång i våra kommande projekt, avslutar Patrik

Vill du också ha hjälp i ert omställningsarbete?
Kontakta Maria Svensson

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera