fbpx
Translated by Google Translate

Hudikföretaget PSIDAC digitaliserar för en global marknad

Detta är en återpublicering av en artikel från januari 2019.

Det lilla sensorföretaget PSIDAC har genom satsningen Kickstart Go i Gävleborg tagit stora kliv mot en mer digital värld för att matcha konkurrensen på en global marknad. Med stöd från IT-konsulten XLENT i Hudiksvall, kan företaget effektivisera arbetsmetoder och ställa högre krav inför inköp av system.

– Under de senaste åren har vi arbetat med att utveckla världsledande produkter för gasmätning med gassensorer som mäter olika typer av gas. Gasmätaren är byggd som ett plug and play där kunden tar de sensorer som den vill ha, beroende på vad man vill mäta och trycker in i ett huvudkort. Det är ett väldigt flexibelt system, men med ett sådant tänk kom även nya utmaningar för oss som verkar på en global marknad, säger Björn Österlund vd PSIDAC.

Intresset för PSIDACs mätinstrument har ökat stort och med kunder från hela världen fortsätter företaget att uppdatera sina produkter i rasande fart.

Björn Österlund, PSIDAC

Arbetsmetoder som förändrar
Utmaningen med gasmätarna är att få mer kontroll över spårbarheten i sensorerna och vilken data de samlar in, därför behövde de hjälp med att hitta ett stödsystem för processen. XLENT i Hudiksvall fick uppdraget genom anbud och kunde efter fyra möten presentera olika systemlösningar. Allt från ett jättesystem till en open sourcelösning. I övrigt har även PSIDAC fått en genomgång i hur man kan jobba i en digital värld med chat, videokonferens, mötesbokningar, gemensamma arbetsytor även utanför det egna företaget.

– Vi har fått hjälp att bygga en struktur om hur vi kan effektivisera internt, vi är en bit ifrån en färdig produkt när det kommer till att samla in produktdata, men vi har fått ett systemtänk och bra vägledning av XLENT. Samarbetet har fungerat bra men det tog lite tid, men det är ju för att man är småföretagare och har mycket att göra, säger Björn Österlund, vd PSIDAC.

”Ett riktigt häftigt projekt”

– Det är ett riktigt häftigt projekt, dels att klusterorganisationerna Fiber Optic Valley i Hudiksvall och FindIT i Sandviken åker ut och ger en teaser till företag att såhär skulle vi kunna göra, och sedan upphandlar de leverantörer som kan leverera svar på företagens digitaliseringsutmaningar. Företagen får med enkla medel, snabb hjälp utan att egentligen lägga mycket tid på det, säger Jonny Olsson IT-konsult XLENT.

Jonny Olsson, XLENT Hudiksvall

Jonny har nu genomfört digitaliseringscoachning hos två företag inom projektet och han är övertygad om att företagen inte hade tagit steget mot en mer digitaliserad verksamhet utan denna typ av insatser.

– Grejen är, om företagen inte hade blivit erbjuden denna typ av insats så hade det troligen inte skett någon förändring alls. Men nu är de taggade och tycker att det är kul att få digitaliseringscoachning, avslutar Jonny.

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­