fbpx
Translated by Google Translate

Hållbar arbetsmiljö när Alderholmens Mekaniska bygger nytt

När gävleföretaget Alderholmens Mekaniska bygger en helt ny fabrik vill de försäkra sig om att den kommer med hållbara lösningar. Med hjälp av nya digitaliserade mätverktyg kommer insamlad datainformation bidra till förbättringar av både energianvändning och den fysiska arbetsmiljö- Samarbetet med Propell och RISE i Ställom GO har varit till stor hjälp i det här arbetet, säger vd Oskar Sannö.

Alderholmens Mekaniska hade redan kommit en bit på sin digitaliseringsresa, med uppkopplad maskinpark och upparbetade processer för att mäta den data de genererar. När företaget stod inför en omfattande investering i en helt ny fabrik ville de använda samma metoder för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

– Den coach Propell försåg oss med förstod genast vår digitala vision, vilken typ av förbättringar vi ville uppnå i arbetsmiljön men också vår ambition att ISO 45000 och ISO 14000 certifiera oss, berättar Oskar Sannö.

Arbetsmiljö i fokus

Efter de inledande samtalen och med en gemensam målbild riktades fokus på vilken typ av data som är relevant för arbetsmiljön.

– En utmaning var att hitta en metod för att balansera en bra arbetsmiljö med effektiviserad energianvändning. Ventilation är ett bra exempel på något som kräver mycket energi. Men genom att använda miljösensorer och mäta på fler variabler får vi fler faktorer att jobba med. Temperatur, luftkvalitet, ljud och ljus – även odörer och doftpartiklar påverkar hur de anställda upplever miljön, förklarar Oskar Sannö.

En lärorik process

Coachen tog fram förslag på lösningar som motsvarade Alderholmens Mekaniskas behov. Prisklasser, gränssnitt, hur modullära och hur öppna plattformarna är för egen utveckling och kanske framförallt hur ihopkopplingsbara de är med övriga system.

– Vi lärde oss väldigt mycket under processen. Dels att definiera vad vi tycker är viktigt för oss, men också hur vi ska gå tillväga när vi tar de första stegen. Det är oerhört värdefullt att få den här hjälpen då vi inte alltid vet vilka frågor vi behöver ställa, säger Oskar Sannö.

Attraktiva för både kunder och medarbetare

I mitten av juni ska den nya fabriken stå klar, anpassad och optimerad för både verksamhet och medarbetare. Hur ser då vd Oskar Sannös förhoppningar inför framtiden ut?

– Jag tror att vår utveckling av företaget ligger rätt långt fram för vår bransch. Min förhoppning är att våra satsningar på digitalisering, hållbarhet och arbetsmiljö inte bara stärker vår konkurrenskraft utan också gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare, avslutar Oskar Sannö.

Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag tillsammans med oss

Hållbar utveckling

Digitala möjligheter

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera