fbpx
Translated by Google Translate

Framtidens kompetens

Under våren har CUL (Centrum för utveckling och lärande) och Näringslivsenheten i Hudiksvalls kommun (tidigare Hudiksvalls Näringslivsbolag) tillsammans med Propell anordnat ett flertal träffar med temat kompetensförsörjning. Syftet med föreläsningarna och workshopen har varit att titta på trender inom kompetensförsörjningsfrågan och mobilisera både den privata och offentliga sektorn för att tillsammans skapa en attraktiv arbetsmarknad.

Troed Troedson, framtidsspanare bjöds in för att inspirera och ge en fördjupning på området vid två tillfällen, ta del av de träffarna som varit via länkarna nedan:

Del 1
Vad är ”framtidskompetens”? och varför är den frågan viktigare nu än någonsin?

Se föreläsningen uppdelad i två, här och här.

Del 2 
Framtidens kompetens, rekrytering eller utveckling?

Se föreläsningen här.

Under dessa workshoptillfällen kom man fram till några kompetensutmaningar:

  • Att ha rätt kompetens i framtiden
  • Att utveckla nya tjänster och ny kompetens
  • Att förverkliga en helt ny vision

Fortsättning

Den 4 maj bjuder Företagarna och Teknikföretagen tillsammans med Näringslivsenheten och Centrum för utveckling och lärande (CUL) in Kairos Future att föreläsa om framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning.

Den 23 juni kommer samma föreläsning anordnas för offentlig verksamhet, hur kan och behöver kommunen arbeta för att få människor att bosätta sig och arbeta i Hudiksvalls kommun. Vad kommer morgondagens medborgare förvänta sig för att välja att bosätta sig och arbeta i just Hudiksvalls kommun? Hur kan vi attrahera rätt kompetenser till både våra offentliga verksamheter och det privata näringslivet i Hudiksvalls kommun när kampen om talangerna är hårdare än någonsin.

Ett nätverk som består av aktörer både från den offentliga och privata sektorn håller på att bildas med syfte att arbeta med kompetensförsörjningsfrågan på kort och lång sikt.

Så hur tar vi oss an dessa kompetensutmaningar?

Ett sätt kan vara att se till att aktörer i regionen kan erbjuda rätt sorts utbildningar (exempelvis CUL och Näringslivsenheten)
Vara en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden
Utbilda befintlig personal och kompetensförskjuta inom organisationen

Är du som arbetsgivare intresserad av att fortsätta arbeta med kompetensfrågan?

Tveka inte att kontakta vår samarbetspartner CUL och deras kompetensmäklare Carolina Karlsson

psst. Visste du att du som arbetsgivare kan vara med och påverka utbudet av kompetens genom att tillsammans med oss skapa en bild av hur kompetensbehovet ser ut, då kan CUL skapa rätt utbildningar efter behov. Detta gör du enkelt genom att besvara några korta frågor här.