fbpx
Translated by Google Translate

Digitala möjligheter formar Frontleaders framtid

Detta är en återpublicering av en artikel från januari 2020.

Frontleaders AB med Pernilla Pihl i spetsen säljer Lean Six Sigma-kompetens. I produktportföljen finns projektledning, utbildningar, workshops och rena kunduppdrag. Pernilla Pihl har tidigare arbetat mycket inom industrin, och det är också där Frontleaders har många av sina kunder.

Utmaningen – att nå ut till fler

Efter några år av framgångsrikt företagande fann Frontleaders att de behövde se över sina metoder och använda digitaliseringens möjligheter för att växa sin affär.

– Klassrumsutbildning blir alltmer ett hinder för företagen. De har inte tid eller råd att skicka iväg sina medarbetare på en utbildning som sträcker sig över flera dagar. Parallellt med detta såg vi att digitala utbildningar var på stark tillväxt. Vi hade börjat nosa på att digitalisera vårt utbildningsutbud, men kände att vi behövde mer support. Det var det Syntesia AB hjälpte oss med, berättar Pernilla Pihl.

Via Kickstart Go kom Frontleaders i kontakt med Syntesia AB och dess affärsutvecklare Magnus Burvall som hjälper företag lyckas bättre med sina affärer, primärt genom digitalisering. Under 40 timmar arbetare Pernilla och Magnus med att forma Frontleaders digitaliserade framtid.

– Pernilla hade en tydlig vision om att flytta ut sina klassrumsutbildningar på nätet. De arbetade redan med E-learning, men stod inför utmaningen att nå ut till fler. Där kunde jag bidra med en strategi, säger Magnus Burvall.

Ny struktur och ett tydligare arbetssätt

De inledde med att specificera Frontleaders idealmålgrupper och hur de bättre kan nå dem framöver. När den initiala kartläggningen var gjord såg de över vilka konkreta, tekniska lösningar som skulle kunna bidra till målet.

– Magnus hjälpte mig använda ”Business model canvas” som ett verktyg för att bättre se vad våra målgrupper behöver. Jag hade sett verktyget förut, men efter coachningen började jag använda det på allvar och idag jobbar jag aktivt med canvaser, berättar Pernilla Pihl och fortsätter

– Det var verkligen fråga om coachning. Vi jobbade tillsammans. Magnus ställde coachande frågor som hjälpte mig komma fram till nya svar och nytt material. Jag fick nya tankar och infallsvinklar som kom från mig själv, men tack vare och genom hans kompetens. Han kunde bidra med ny struktur så mitt arbete blev tydligare, mer konkret och omfattande, säger Pernilla Pihl.

På rätt väg framåt

Några månader efter coachningen avslutats känner Pernilla Pihl att det viktigaste mål de nått  var att finna en helhet. Att berätta om verksamheten för någon som inte alls var insatt tvingade henne att konkretisera företagets mål och medel.

– Jag fick ett kvitto på att jag är på rätt väg, och det i sig är värt mycket. Det gav mig ny energi framåt, berättar Pernilla Pihl.

Magnus Burvall delar den bilden. – Det är en oerhört viktigt för både små och stora företag att få ny energi och någon att bolla med. Står företaget och väger vid någon form av trappsteg kan det göra stor skillnad att bli peppad att våga ta ett nytt steg framåt, avslutar han.

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­