fbpx
Translated by Google Translate

DigiMat främjar digital matematik och utforskar nya marknader internationellt

DigiMat främjar digital matematik, bidrar till minskad ojämlikhet och är beredda på att utforska nya marknader. Nyligen deltog de i en delegationsresa till världsutställningen Expo2020 i Dubai tillsammans med RISE och Propell genom projektet eMesai för att skapa nya affärskontakter och berätta om sina produkter.

– Det var produktivt och intensivt att delta på Expo2020. Att vara en del av en delegation med andra aktörer leder till välordnade möten som sker på en helt annan nivå och det skapas intressediskussioner direkt, säger Johan Jansson, vd och grundare för DigiMat

”Varför ska vi lära oss matematik?”

DigiMat är en spin-off från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH som idag levererar en onlineutbildning i digital matematik och en mjukvara till samhället och industrins högsta nivåer inom aerodynamik* och allmän ingenjörskonst. Produkterna bygger på banbrytande forskning från flera ledande forskare inom matematik och pedagogik med stöd av kreatörer och konstnärer. Produkterna riktar sig både till skola och proffs.

— Det är många som känner att det här med matematik och programmering är svårt, man är helt enkelt rädda och det vill vi ändra på med våra produkter. DigiMat förenar matte och programmering på ett unikt sätt med kreativitet, motivation och industriella genomslag.

Johan berättar att, redan under skolåren tycker många att matematik är tråkigt och meningslöst. Och han hoppas att deras produkter, som kombinerar spel, genomgångar av abstrakta begrepp i kombination med musik och konst kan öka motivationen och göra matematik till något värdefullt.

– Man måste vara motiverad, annars stänger man av. Våra simuleringar kopplar verkligen till verkligheten för att bidra till att matte och programmering är något roligt och att man får se nyttan med dessa tekniker.

Vill utmana normer om tekniska yrken och bidra till minskad ojämlikhet

Förutom att göra matematik roligt och intressant, vill man även försöka bidra till att lösa ett större problem.

– Det finns enorma jämlikhetsproblem inom teknikbranschen, så något vi jobbar för är att få in denna typ av teknik redan på förskolan för att på så sätt bidra till att fler kvinnor intresserar sig för tekniska yrken i tidig ålder.

Johan menar att om deras produkter skulle användas på förskolan kan man utmana stereotyper och normer kring vilka som jobbar med teknik.

– Vi behöver fler kvinnor i teknikbranschen och vi vill utmana stereotyperna kring att det oftast är män som arbetar med matte och programmering. Vi vill nå ut till alla oavsett kön, ålder eller bakgrund och vi tror att ett mer inkluderande verktyg kan bidra till ett ökat intresse och göra teknikbranschen mer jämlik på sikt.

Slog hål på fördomarna kring mässor

DigiMat deltog under oktober i en delegation i projektet eMesai till världsutställning Expo2020 i Dubai, tillsammans med bland annat Propell och RISE. Resan gjorde de för att undersöka nya marknader och knyta nya kontakter, men innan avfärd var man inte helt övertygad om att just en mässa skulle vara aktuellt för dem.

– Man har ju mycket fördomar om att delta på mässor och att det bara är massa reklam, sedan att UAE regionen är gammaldags. Men vad fel vi hade, denna resa var verkligen bra. Detta är en av de mest framgångsrika aktiviteter jag har varit på länge.

Aktörerna inom projektet ordnade möten och meningsfulla aktiviteter och såg till att representanterna från DigiMat hade fullt upp.

– Expo2020 gav oss en plattform för att nå den globala marknaden, och även UAE- och GCC-marknaden*. Vi fick stort stöd från RISE, Propell och den svenska delegationen, med ambassadörer, statssekreterare. Vi kunde bland annat knyta kontakter med lokala partners, stora multinationella företag, regeringar som vi nu kommer fortsätta att bearbeta framåt.

– Vi är inne i en spännande fas nu och hittade synergier under Expo. Vi kommer satsa på att öka vår simulerings- och utbildningsverksamhet i Sverige och globalt. Och utveckla de partnerskap vi har initierat under Expo2020.

Johan Jansson i möte under Expo2020

Johan Jansson från DigiMat i möte under Expo2020

*Areodynamik är kortfattat läran om luftens rörelse runt kroppar. Till exempel hur luften rör sig runt en flygplansvinge.

*GCC står för gulfstaternas samarbetsråd och är ett frihandelsområde med ett antal stater på arabiska halvön. Medlemmar är Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman.

Vad handlar projektet eMesai om?

eMesai är projektet som hjälper små- och medelstora företag i Sverige, Estland och Lettland att våga tänka nytt och ta första steget till nya marknader utanför EU. Det handlar främst om att stödja teknikföretag med egna produkter inom Viable Citizen Solutions (Hållbara, goda samhällen) och Intelligenta Transport Systems (ITS) att få upp ett intresse och en mognad för att exportera till utvalda marknader (Afrika, Indien och UAE). Målet under projekttiden är att minst 50 små och medelstora företag ska exportera och det ska ske minst 9 nya försäljningar på dessa marknader. Läs mer om projektet här. Projektet har ett nära samarbete med nätverket Enterprise Europe Network (EEN) som kan hjälpa företag med personlig rådgivning och hitta internationella affärskontakter.

Vill ditt företag också utforska nya marknader och satsa internationellt?

Kontakta oss

Prenumerera