fbpx
Translated by Google Translate

Därför satsar Pepab på den senaste tekniken

Detta är en återpublicering av en artikel från februari 2020.

Tunnplåtsleverantören Pepab Produktionspartner i Söderhamn har genom digitaliseringscoachning från KonfigDesign tagit ett steg närmare automatiserade flöden i sin verksamhet.   

– Vi har flera pågående projekt internt, ett av dem är att vi just nu utvecklar våra administrativa processer. Vårt fokus ligger på att så långt som möjligt övergå från analog till digital information eftersom vi tror att det är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig. Men vi vill ju givetvis göra ännu mer saker för att kunna möta våra kunders behov framgent, säger Therese Emelind, kundansvarig på Pepab.

Driva och utvecklingsvilliga

Pepab Produktionspartner är en legoleverantör som tillverkar produkter och komponenter i tunnplåt. De har verksamhet på två platser i Söderhamn och har en avancerad maskinpark med modern utrustning för laserskärning, stansning, kantpressning och svetsning. Pepab satsar stort på flera olika plan inom företaget.

Pepab Produktionspartner har även en tjänst där de hjälper sina kunder med konstruktion, produktionsberedning och projektledning. För Pepab ligger utmaningen i att deras kunder ska få snabbare feedback i samband med prisförfrågningar. Därför önskade de få lösningsförslag genom att delta i den regionala satsningen Kickstart Go.

– Vi var nyfikna på att se möjligheterna med att kunna ge våra kunder snabbare feedback i samband med prisförfrågningar. Vi ser ett behov av mer automatiserade flöden, där vi bygger bort repetitiva arbetsuppgifter och fokuserar på sådant som är mer värdeskapande för oss och våra kunder. I första hand ser vi detta som ett internt verktyg men det finns även idéer om att kunderna själva ska kunna skapa sina produkter och få fram korrekta offerter i framtiden, fortsätter Therese Elmelind

Automatiserade flöden är målbilden

För att undersöka möjligheterna fick man genom projektet digitaliseringscoachning av KonfigDesign i Hudiksvall, som tittade vidare på lösningar på Pepabs önskemål.

– Vi hjälpte Pepab med att sortera ut vilka möjligheter, system och plattformar som finns på marknaden idag och vilka som kunde vara användbara för dem. Men vi kikade även på deras befintliga system och vad man kan göra för att underlätta för dem redan nu, säger Per-Erik Eriksson KonfigDesign.

Tillsammans har Pepab och KonfigDesign haft olika träffar där de diskuterat, analyserat och kommit fram till olika lösningar.

Therese Emelind tillsammans med Per-Erik Eriksson

Rustade för omställning

Tillsammans har man tänkt ut en plan för att införa automation och mer digitalisering i företaget med utgångspunkt från nuläget.

– Vi har fått ett genomarbetat underlag för att kunna gå vidare med att köpa tjänster och IT-stöd för automation. KonfigDesign har gett oss en bättre förståelse för viktiga moment som bör ingå i en kravspecifikation när man beställer denna typ av funktion som handlar om digitalisering och automation, avslutar Therese Elmelind

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­