fbpx
Translated by Google Translate

Därför investerar Alderholmen i ny teknik

Gävleföretaget Alderholmens Mekaniska har under längre tid satsat på nya smarta lösningar i sin verksamhet. Tillsammans med digitaliseringscoacher från XLENT i Hudiksvall har man fått hjälp att komma närmare implementering av sina idéer för nya och effektivare arbetssätt.

Vi är en framåtriktad organisation och vi utmanar gärna gamla sanningar. Vilket ofta leder till att vi ser vår verksamhet med nya ögon och ser nya smarta lösningar som vi vill implementera, inleder Magnus Eklöf, vd på Alderholmens Mekaniska.

Alderholmens Mekaniska är en framstående legoleverantör inom främst skärande tillverkning och montage. Företaget bedriver sin verksamhet i Gävle med ca 30 anställda. Företaget har en modern maskinpark och har flera stora kunder som Sandvik, Rolba, Cibes med flera. Alderholmen har under de senaste åren deltagit flitigt i flera utvecklingsaktiviteter som exempelvis den nationella satsningen Kickstart Digitalisering och sökt och fått affärsutvecklingscheckar för digitalisering.

– Vi har under en längre tid satsat på flera områden samtidigt, vilket är både krävande för verksamheten, men samtidigt väldigt roligt, fortsätter Magnus Eklöf.

Coachning inom olika områden

Alderholmen har fått möjlighet att undersöka ett par idéer i sin verksamhet närmare. Ett arbete handlar om ett visuellt verktyg för maskinoperatörer, i korthet en hjälp för dem att planera sina uppdrag. Till sin hjälp har de via Kickstart Go fått coachning av konsulter från XLENT i Hudiksvall.

– Vi har haft olika digitaliseringscoacher från XLENT hos oss i perioder som hjälpt oss med våra frågeställningar, säger Ninnie Löfqvist, kvalitetschef Alderholmen

Visuellt verktyg för maskinoperatörer

I Alderholmens maskinpark händer det ofta att en operatör kör flera maskiner samtidigt, vilket kan skapa problem när ställtider och andra operationer sammanfaller. För att kunna eliminera detta problem önskade Alderholmen kunna se och förhindra sådana situationer genom simulering och visualisering.

– Vi tänkte oss ett visuellt verktyg som underlättar för våra maskinoperatörer och där de själva kan planera in sin vecka. På lång sikt vill vi även kunna styra detta i realtid i form av en interaktiv machine-learning, säger Ninnie Löfqvist Alderholmen.

Ett exempel på det förklarar Ninnie är när en produktion i en maskin tar lite längre tid än beräknat, då får man fel tidsåtgång i planeringen. I det läget vill man i sin tur kanske att en annan maskin ska dra ned på sin hastighet, så att den inte kör för fullt och sedan ändå bara blir stående i väntan på operatören. Kan man dra ned på hastighet medför det minskat slitage på maskinerna och även omfattande energibesparingar. Det senare är något som Alderholmen nu är intresserade av att börja mäta med sensorer. Naturligtvis har man därför engagerat sig i ett annat projekt för just detta behov.

 

Ninnie Löfqvist vid nytt verktygsskåp

Efter flera månader av arbete tillsammans med XLENT finns en första version av det visuella verktyget nu på plats hos Alderholmen.

– Det visuella verktyget har fortfarande några brister som vi måste åtgärda för att det ska passa vår verksamhet perfekt, men förhoppningen är att vi snart kommer att börja använda det på det sätt som det är tänkt, säger Ninnie Löfqvist. 

Maskiner delar information digitalt

Arbetet med det nya visuella verktyget väckte ytterligare tankar och idéer hos Alderholmen. Framför allt blev man nyfiken på, och såg ett tydligt behov av, en djupare kartläggning av teknik och system för hur information från deras maskinpark kan nyttjas på bättre sätt.

– Vi vill ju att våra maskiner ska sköta sig ännu mer själva och inte minst ge oss mer information med hjälp av machine-learning och Internet of things. Men då behöver man ju ha kompetensen för hur det ska gå till, säger Magnus Eklöf.

Det andra området som man undersökte blev därmed vilken funktion och vilka möjligheter som Alderholmens maskinpark har idag för att kunna dela information digitalt. En annan viktig aspekt i detta var också vilka standarder för sådan kommunikation som finns på marknaden och vilken man ska satsa på. Även denna gång var det XLENT som vann uppdraget via upphandling inom ramen för Kickstart Go.

XLENT presenterade olika protokoll och lösningar som var bäst lämpade för oss och vår verksamhet. De tog reda på vad våra maskiner klarar av idag och vilka funktioner vi behöver köpa in för att lyckas med det vi önskar. De visade även oss demo på hur man kan göra för att vi ska uppnå de resultat vi vill ha och även hur vi kan utveckla egna mjukvaror mot maskingränssnittet. Det här arbetet är något som vi inte med enkelhet hade kunnat genomföra själva, så hjälpen har varit väldigt värdefull och gett oss nya insikter och en ny kunskapsnivå, säger Magnus Eklöf.

Operatör Johan Bertilsson vid Alderholmens splitternya Pallatech

Alderholmen är nu tack vare alla insatser och sitt stora engagemang på god väg att ställa om många delar av sin verksamhet. En omställning som i sig leder till nya idéer hela tiden.

– Vi har en del jobb kvar att göra, men vi har tagit tydliga och viktiga steg framåt, vi tänker väldigt mycket mer automatisering, visualisering och integrering i alla processer som ingår i vår verksamhet. Det är häftigt och det ska verkligen bli spännande att se vad det kommer att leda till för oss framöver, avslutar Magnus Eklöf

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go stöttade industriföretag i rätt riktning och gav coachning som anpassats utifrån verksamhetens behov och vilka förändringar man stod inför. Vi matchade ihop digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna gavs till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet hade som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drevs av tidigare Fiber Optic Valley, (idag Propell), RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansierades av Tillväxtverket. ­­Projektet avslutades 31 dec 2019.