fbpx
Translated by Google Translate

bubl. tar kontroll över luftföroreningarna med ny produkt för små barn

En meter ovanför marken är vi som mest utsatta för luftföroreningar och i den höjden ligger oftast små barn i sina vagnar. Under 2022 lanserar därför bubl. en ny produkt som renar luften för de minsta och gör oss uppmärksamma på smutsig miljö. bubl. deltog nyligen i en delegationsresa till världsutställningen Expo2020 i Dubai tillsammans med RISE och Propell för att hitta nya kontaktnät och inspiration inför sin produktlansering.

Vi kan ju inte rena hela världen, så vi riktade in oss på små barn som är de mest utsatta, inleder Conny Karlsson vd och grundare för bubl.


Alla medverkande från bubl. under Expo2020, fv Conny Karlsson, Erik Klim och Charlotte Göthberg

Tar kontroll över luftföroreningarna

När före detta narkosläkaren Conny Karlsson var föräldraledig upptäckte han på en resa till Stockholm att luften kändes smutsig och såg att det var alldeles svart på fönsterblecken i sin omgivning.

– Vid en meter från marken, där är man som mest utsatt på grund av bland annat närheten till utsläppskällorna från trafiken. Och där ligger ju våra barn i vagnarna! Där och då väcktes en idé om en luftrenare för barn, vi måste skydda dem som inte är färdigväxta ännu.

Så sagt och gjort började Conny fundera kring sin idé, började läsa på om ämnet och intresset av att höja kunskapen om skadliga luftföroreningar i sin omgivning växte.

– Jag blev förskräckt över att problemet med luftföroreningar är så utbrett utan att vi pratar om det. Så det finns två delar i det här, att skydda barnen mot skadliga luftföroreningar för att undvika negativa hälsoeffekter så som exempelvis astma och att man måste höja kunskapen kring ämnet bland befolkningen.

En luftrenande produkt för barnvagnar

Så här efter åtta års tänkande och utvecklande kommer bubl. med Conny i spetsen att lansera sin produkt som är utrustad med sensorer och en tillhörande app under 2022. Till skillnad från andra luftreningsapparater, där luften cirkulerar jobbar bubl. med något som kallas first passage cleaning och diffusiv luftrening.

– Enkelt förklarat är produkten en form av sänggavel som placeras i suffletten på barnvagnen. Produkten bildar en bubbla runt barnet, dvs luften kommer in och skapar en bubbla väldigt långsamt och renar luften i barnvagnen på ett säkert sätt. Luften fylls upp där man andas och skapar en liten micromiljö.

Just nu har Bubl. flera patent ute och när produkten lanseras vill man bjuda in föräldrarna att bidra med att samla in data kring luftföroreningar.

– Antalet mätstationer är överlag lågt i världen framförallt, som exempel så finns det tio i hela Stockholm. Tänk då potentialen i att alla våra användare skulle kunna vara en egen mätstation, på så sätt får vi in data som kan hjälpa oss att måla upp en mer detaljerad bild av luftföroreningar och vi får därigenom veta mer om problemet. Vidare kan vi med hjälp av all data skapa en trygg och säker miljö i den stora miljön.

Knyter nya kontakter internationellt

 För att undersöka nya marknader, knyta nya affärskontakter och få inspiration inför produktlanseringen deltog bubl. i en så kallad trade mission* inom projektet eMesai, till världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

– Att resa med ett engagerat team från RISE och Propell ger en helt annan tyngd och vi blev introducerade för flera intressanta samarbetspartners. Själva Expo2020 var väldigt turistigt och häftigt, men det var ju bakom kulisserna som saker och ting hände. Att åka på denna typ av resa med aktörer som har kontaktnäten var en riktig dörröppnare. Vi kunde komma i kontakt med många fler relevanta aktörer än om vi hade åkt dit själva.

Under Expo2020 arrangeras olika temaveckor, under veckan när Bubl. besökte världsutställningen var det en så kallad Space Week.

– Vi trodde egentligen inte att vi skulle passa in på just Space Week, men det visade sig att det fanns synergier och att vi kanske till och med skulle passa in som en space startup. Det fanns mycket intressanta spår om exempelvis kopplingen mellan GPS signaler och rymddata, det kommer vi att utforska vidare.

 


Conny Karlsson, bubl. på scenen under Space Week.

bubl. har under resan till Dubai hunnit med att bolla många tankar och idéer framåt. De har tagit in feedback och ser fram emot sin produktlansering.

Vi är väldigt nöjda och glada att vi åkte, det finns väldigt intressanta spår för oss satt gå vidare med som vi inte hade tänkte på innan, avslutar Conny.

 

Vad handlar projektet eMesai om?

eMesai är projektet som hjälper små- och medelstora företag i Sverige, Estland och Lettland att våga tänka nytt och ta första steget till nya marknader utanför EU. Det handlar främst om att stödja teknikföretag med egna produkter inom Viable Citizen Solutions (Hållbara, goda samhällen) och Intelligenta Transport Systems (ITS) att få upp ett intresse och en mognad för att exportera till utvalda marknader (Afrika, Indien och UAE). Målet under projekttiden är att minst 50 små och medelstora företag ska exportera och det ska ske minst 9 nya försäljningar på dessa marknader. Läs mer om projektet här. Projektet har ett nära samarbete med nätverket Enterprise Europe Network (EEN) som kan hjälpa företag med personlig rådgivning och hitta internationella affärskontakter.

*Trade mission är en resa som anordnas av en offentlig aktör eller myndighet för företagare som vill utforska internationella affärsmöjligheter.

Vill ditt företag också utforska nya marknader och satsa internationellt?

Läs mer

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera