fbpx
Translated by Google Translate

Att leda i en föränderlig värld

I slutet av februari befann sig närmare hundra chefer från Hudiksvalls kommun på plats i Iggesund för att lyssna på Propells föreläsning på temat ”Att leda i en föränderlig värld”. En tankeväckande förmiddag om hur vi navigerar i en turbulent värld med förändringar inom allt från klimatkris till ekonomisk osäkerhet och digital omställning.  

Under en förmiddag på Folkets hus i Iggesund var det fokus på hur vi hanterar den Sköra, Hispiga, Ickelinjära och Totalt obegripliga värld vi lever i – en så kallad ”SHIT”-värld som forskare kallar ramverket som hjälper oss att förstå vad som händer i vår omvärld. Inspirerade gjorde Mattias Öhr, Henrik Florén och Ann-Sofie Däldehög från Propell och RISE i Hudiksvall. Kommunens chefer fick en introduktion till hur vi kan förstå paradigmskiften och navigera i turbulenta tider. Hur hittar vi rätt balans mellan att förvalta och förnya? Hur gynnar vi lärande och kompetensutveckling för att möta framtida behov? Vilket slags ledarskap behövs för att bygga modiga team?

­ ­–    Att bygga psykologisk trygghet i arbetsgrupper så att allas kompetenser och idéer tas tillvara är en av förutsättningarna för att framgångsrikt möta utmaningarna i dagens snabbrörliga värld, poängterar Ann-Sofie Däldehög, projektledare