fbpx
Translated by Google Translate

Använd ditt data – seminarieserie och praktiska genomföranden

Under 2020 har RISE arbetat med ett antal företag i syfte att få dem att se värdet i och använda befintligt data från sina egna verksamheter. I projektet har företag och leverantörer samverkat för att hitta nya lösningar utifrån befintliga behov.

seminarium

I början av året genomfördes tre seminarier

”Använd ditt data” faller inom ramen för projekten DIGINNO och Open Innovation Centre for the Factory of the Future. I början av året genomfördes tre seminarier där RISE tillsammans med upphandlade leverantörer inspirerade till att upptäcka fler värden och affärsnytta utifrån sin egen data. Seminarierna gick under olika teman; “Befintligt data ”, “Kombinerat/korrelerat data” samt “Potential i big-data, machine-learning och AI”. Bidragande leverantörer var Atea, Decerno, Ohappa och KonfigDesign.

Från teori till verkstad

Utifrån seminarierna gick företagen över i en period av förstudier och inventering av egna behov. I detta skede fick deltagarna operativ hjälp av oss på RISE, och vi formulerade även en sammanställning och rekommendationer till hur arbetet skulle kunna genomföras. Detta underlag låg sedan till grund för ett avrop till de leverantörer som tillsammans med företagen genomfört de första stegen i genomförandet under hösten.

Redskaparna AB konstruerar och säljer utrustning till entreprenadmaskiner.Deras uttryckta behov var att utveckla och uppgradera sin produktkatalog. Tillsammans med Ohappa som leverantör har de haft möjlighet att se över sin webbplats. Bland annat vill de undersöka möjligheten att starta en webbshop för reservdelar.
– Vi har börjat fylla på vår ”nygamla” hemsida med färskare information och kommer att lansera den så snart vi känner att den ligger längre fram än den nuvarande, säger Bengt Jansson från Redskaparna som är mycket nöjd med samarbetet.
– Ohappa gjorde ett seriöst och gott intryck på oss och hade en bra plattform med många bra idéer.

Nya samarbeten

Alderholmens Mekaniska AB har fått vägledning av KonfigDesign, utifrån utmaningen att strukturera och ta vara på data från uppkopplade maskiner. Alderholmens hade en ganska stor medvetenhet om betydelsen av att använda data i verksamheten och har sedan tidigare skapat en ”digital vision” med egen data som en viktig pusselbit. Under resans gång har Alderholmen och KonfigDesign även kommit att arbeta med den digitala byrån Snajd.
– En tröskel som vi försökt ta oss över ett tag är hur vi ska kunna koppla ihop data från maskinerna med övrig data, samt att visualisera detta. Det som Snajd har hjälpt oss att ta fram ser väldigt lovande ut för oss att kunna åstadkomma just detta. Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Ninnie Löfqvist, kvalitetschef på Alderholmens.

En följdeffekt har blivit att KonfiDesign och Snajd har funnit att de kan matcha varandra i sina leveranser och de fördjupar nu sitt samarbete.
– Det har stärkt vårt erbjudande och vi arbetar nu med att utveckla samarbetet vidare till kommande projekt, säger Per-Erik Eriksson från KonfigDesign.

Digitalt möte

KonfigDesign i möte med Alderholmens Mekaniska och Snajd. Från vänster: Andreas B Hallberg- KonfigDesign, Jonatan Hjalmarsson- Snajd, Magnus Eklöf- Alderholmens, Ninnie Löfqvist- Alderholmens, Oskar Sannö- Alderholmens och Per-Erik Eriksson från KonfigDesign.

Tid för reflektion

Scandymet i Söderhamn är ett annat företag som har fått hjälp av KonfigDesign. Deras behov var att utveckla sin garantiregistreringsprocess.
– Små företag tar sig sällan tid att reflektera. Det har vi fått göra här. I samtal och diskussioner med duktigt folk har vi blivit inspirerade och kommit på bra saker. Utan dessa kurser och projekt med Fiber Optic Valley/RISE, och i samarbete med leverantörerna, skulle vi ha varit kvar där vi var för tre år sedan, säger Thomas Eriksson och Erik Petterson.

De berättar att Scandymet på egen hand har jobbat vidare med QR-kod och transportinformation till kund. De har även börjat se över hur man kan samla in data på ett strukturerat sätt för användning längre fram. Reflektionen är att det finns mycket att jobba vidare med. Till exempel kan det vara svårt att förstå vad som är användbar data.
– Vi försöker att tänka kritiskt och förstår å ena sidan att man kan få hjälp att selektera, men också att det kan vara viktigt att bromsa och reflektera. De tydligaste värdena för oss är att vi har ökat förståelsen och kan kommunicera med varandra. När man konkretiserar något teoretiskt i en visuell beskrivning är det möjligt att gå ifrån idé till möjlighet.

– Vi har fått en strukturerad matnyttig och lärorik kartläggning, med  bra dokumentation för fortsatt framtida arbete i form av sammanfattningar vid varje mötestillfälle. Det har varit kanonbra och mycket väl använd tid.

Fyller ett behov

Som leverantör har KonfigDesign jobbat med flera företag genom projektet. Per-Erik Eriksson sammanfattar att behovet av digitalisering av affärsprocesser har varit stort hos alla företag de träffat.
– Vi tror att projektet har gjort det enklare för företagen att ta de första stegen och få en uppfattning om vad man kan göra mer konkret när det gäller digitalisering. De har naturligtvis haft olika förutsättningar och därmed behov av olika lösningar, men vi har upplevt att behovet av coaching är stort.

Vilka värden ser ni för egen del?
– Leveranserna har gett oss möjlighet att få kontakt med flera företag i regionen och chans att visa vad vi och vår kompetens kan bidra med. Det har såklart också gett oss själva större och värdefulla erfarenheter att stoppa i ryggsäcken.

Några deltagande företag och deras utmaningar

Redskaparna – Ytterligare digitalisering av produktkatalog
Sjölins Smide – Förbättrade spårbarhetsfunktioner i produkt- och produktionskedjor
Scandymet – Utveckla garantiregistreringsprocess
MittX – Koppla ERP (Monitor) till intern webbshop
Alderholmens Mekaniska – Strukturera och ta vara på data från uppkopplade maskiner
ExTe – Prototyp för produktkonfigurator utifrån befintliga datakällor

loggor