fbpx
Translated by Google Translate

AI och ledarskap på agendan när Innovation Day firade 10 år

Den 27 september arrangerade Propell Innovation Day för tionde året i rad. En förmiddag på temat ”En värld i omställning” med över 200 deltagare  från både företag, akademi, offentliga och ideella organisationer. Talarna Kristina Knaving, Pär Lärkeryd och Andreas Ekström belyste alla AI, ledarskap och hur vi utforskar vägen framåt mot en hållbar framtid.

130 deltagare fanns på plats i Propells nya kontorslokaler på Kattvikskajen i Hudiksvall för att mingla och ta del av ett fullspäckat program. Dagen sändes även digitalt för 70 personer spridda runt om i hela Sverige. Från scenen inledde dagens moderator Ann-Sofie Däldehög från Propell;

– Nu står kontorshuset med namnet Skeppet här med sina moderna linjer och skriver historia för vårt Innovation Day som firar 10 år idag och är det första stora eventet på den nya platsen. Varje år har vi haft olika aktuella teman som inspirerar oss att tänka och göra på nya sätt och i år är temat ”En värld i omställning”.


Se summeringen från dagen framtagen av elever från Bromangymnasiet.

”Den killgissar kapitalt”

I en tid präglad av snabba förändringar och växande utmaningar står vi inför en omvälvande resa mot en ny era. Talarna belyste alla de dynamiska skiften som formar oss och guidade oss genom att utforska vägen framåt mot en hållbar framtid. Först ut bland talarna på ämnet var RISE forskaren Kristina Knaving som förklarade vad artificiella intelligens (AI) är för något och vad vi ska ha det till.  Hon vill poängtera att AI är något positivt som vi kan använda för att underlätta vissa arbetsuppgifter och som vi kan ha roligt med, men förklarade även att AI inte tänker som oss människor.

– Du kan bli väldigt kreativ med AI och den kan hjälpa dig att hantera stora mängder av data på kort tid, vilket är otroligt effektivt. Men till exempel bottar som Chat GPT, är otroligt självsäkra och när den inte har all data killgissar den kapitalt. Det måste man ha i åtanke att den kan fabricera data hejvilt.

Kristina poängterade även vikten av att prata med sina anställda om vad man lägger in för typ av data i generativ AI, så som Chat GPT.

– Ni som organisation och företag ska aldrig lägga in känsliga eller hemliga uppgifter i AI, och det måste ni vara tydliga med er anställda om.

”Du som ledare behöver blotta dig själv, för du kan inte allt”

Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog fokuserade i sitt framträdande på ledarskapet och vikten av att arbeta med normer och beteenden i sin organisation där t ex jämställdhetsarbete är ett utmärkt verktyg för att få syn på normer och värderingar som kan begränsa verksamheten.

– Uppgiften du har som ledare är inte att tänka ut de bästa lösningarna själv. Utan du behöver inkludera alla medarbetare och skapa en arbetsplatskultur som uppmuntrar att tänka ut lösningarna tillsammans.

Pär uppmanade att du som chef måste lägga tid i fikarummet och på aktiviteter för din personal om man vill få en bra organisationskultur.

– Du som ledare behöver blotta dig själv, för du kan inte allt. Och du måste vara bra på att måla upp visionen du ser för företaget, berätta om den så att alla kan se den tydligt framför sig.

”Vi har inte fantasi nog att förutse framtiden”

Andreas Ekström, författare och journalist avslutade förmiddagen med att förklara hur vi just nu befinner oss i en lärofas när det kommer till AI och att vi tar lite för hastiga beslut. Precis som Pär betonade Andreas att som ledare lyfta frågorna och våga låta medarbetare få tid för att förkovra sig om AI.

– Vi befinner oss i en lärofas, där alla har fel. Vi har inte fantasi nog att förutse framtiden. Alla tror att ”alla andra är längre fram” så då fattar man snabba och dåliga beslut. Det gäller att vara med i processen och förändra vårt sätt att se på innovation.

Andreas poängterade bland annat att vi behöver både AI och mänsklig intelligens i våra liv.  Och att de företag som kommer att lyckas bäst är de som lär sig att använda AI på smartast möjliga sätt.

– Börja med att titta på vad som är den lättaste och tråkigaste uppgiften som du gör? Titta på det mest vardagliga och låt sedan AI hjälpa dig med det. Och kom ihåg – det handlar inte om vilken artificiell intelligens ni köper – det handlar om vilken organisk intelligens ni anställer.

Under pausen signerade Andreas Ekström böcker som man kunde vinna på ett lyckohjul.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera